Τιμολόγηση

Η Εxperts Mobiles Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε εκ της συστάσεώς της, δεν έχει την χονδρική πώληση ως Κύρια αλλά ούτε και ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα (ΚΑΔ) επομένως φορολογικά δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα παρά μόνο αποδείξεις λιανικής πώλησης. Σκοπός της ίδρυσης της Experts Mobiles Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε ήταν και είναι το λιανικό εμπόριο αποκλειστικά. 

Experts Mobiles Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε

Πανόρμου 8 Αιγάλεω 2ος όροφος

Τηλ. 2130437116 

Εmail: info@experts-mobiles.gr

Αριθμος Γ.Ε.Μ.Η : 144271201000