Τιμολόγηση

ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ ΒΑΣΗ ΠΟΛ.1150/2017 (Κινητά τηλέφωνα - Κονσόλες για παιχνίδια - Ταμπλέτες Η/Υ και φορητοί υπολογιστές)                                                                         

Για αγορά των παραπάνω συσκευών με έκδοση τιμολογίου με απαλλαγή ΦΠΑ θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά και προϋποθέσεις:

1. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου και Επιχείρησης από το Τaxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες.
2. Στοιχεία Νομικού Προσώπου και Επιχείρησης από το Τaxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας για Εταιρείες.
3. Αντίγραφο Έναρξης Εργασιών Επιχείρησης - Ελ. Επαγγελματία.
4. Γενικό Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ για Εταιρείες.
5. Καταστατικό Επιχείρησης για Εταιρείες.
6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου Φυσικού Προσώπου για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες ή του Νόμιμου Εκπροσώπου για Εταιρείες.
7. Επικυρωμένο έγγραφο τραπέζης που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι Εταιρικός και ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ.
8. Υπέυθυνη δήλωση (επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία )του Φυσικού Προσώπου για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες ή Νομίμου Εκπροσώπου για Εταιρείες οτι είναι ενήμερος για την Αγορά / Παραγγελία.
9. Εξόφληση με Εταιρικό Τραπεζικό Λογαριασμό ή Τραπεζική κάρτα υποχρεωτικά με δικαιούχο το Φυσικό Πρόσωπο για Ατομικές Επιχειρήσεις - Ελ. Επαγγελματίες ή Νόμιμο Εκπρόσωπο για Εταιρείες. 
10.Παραλαβή στο κατάστημα ή μέσω δέματος απο το ίδιο το Φυσικό Πρόσωπο ή Νόμιμο Εκπρόσωπο με επίδειξη ταυτότητας ή απο άτομο του οποίου θα χορηγηθεί εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ( ΚΕΠ - αστυνομικό τμήμα ) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.

- Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή pdf σ’ ένα ενιαίο email στο info@experts-mobiles.gr για να διευκολύνεται ο έλεγχος από το νομικό τμήμα.
- Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος , εκτιμώμενος χρόνος 10 εργάσιμες ημέρες, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να προχωρήσετε ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ στο τραπεζικό έμβασμα.
- Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε το ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
- Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα στο σύνολό τους (τα αντίστοιχα για Φυσικό ή Νομικο Πρόσωπο) εντός 24 ωρών απο τη παραγγελία ή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς καμία προειδοποίηση και το προιόν θα αποδεσμεύεται, ο πελάτης δε, θα ειδοποιείται με SMS.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.

Με εκτίμηση Experts-Mobiles

Experts Mobiles Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε

Τηλ. 2103002015

Εmail: info@experts-mobiles.gr

Αριθμος Γ.Ε.Μ.Η : 144271201000